Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 22.2.2012

Tehdasteollisuuden omavaraisuusaste nousi runsaan prosenttiyksikön vuonna 2010

Tehdasteollisuuden omavaraisuusaste oli Tilastokeskuksen tilinpäätöstietojen mukaan 45 prosenttia vuonna 2010. Omavaraisuusaste koheni 1,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Tehdasteollisuusyritysten oma pääoma kasvoi 6,6 miljardia euroa edellisvuodesta. Yritykset kasvattivat rahastojaan 5,3 miljardilla eurolla, ja yrityksille kertyi tilikauden voittoa 5 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tehdasteollisuusyritysten tase kasvoi 8,7 miljardia euroa edellisvuodesta.

Tehdasteollisuuden omavaraisuusaste toimialoittain 2009–2010

Tehdasteollisuuden omavaraisuusaste toimialoittain 2009–2010

Omavaraisuusaste nousi kemian- ja metsäteollisuudessa. Sen sijaan metalliteollisuudessa omavaraisuusaste laski. Korkein omavaraisuusaste oli kemianteollisuudessa, 55,9 prosenttia.

Pk-yritysten omavaraisuusaste oli 44,3 prosenttia vuonna 2010. Se koheni edellisvuodesta 2,6 prosenttiyksikköä. Viime vuosina pk-yritysten omavaraisuusaste on ollut lähes samansuuruinen kuin suurilla yrityksillä.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoverotusaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä ja virallisilla tilinpäätöstiedoilla.


Lähde: Teollisuuden tilinpäätöstilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 09 1734 3519, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (17 sivua 329,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-531X. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tetipa/2010/tetipa_2010_2012-02-22_tie_001_fi.html

Jaa