Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Teollisuuden tilinpäätöstilastossa heinäkuussa 2009

Teollisuuden uudet julkaistavat toimialat TOL 2008 -luokituksella

Alla on luettelo Teollisuuden tilinpäätöstilaston, ennakkotieto 2008 suunnitelluista TOL 2008 -luokituksen mukaisista julkaistavista toimialoista. Lisätietoja aiheesta voi kysyä osoitteesta rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi. Lopulliset tiedot julkaistaan lisäksi 2- ja 3-numerotasoilla joulukuussa 2009.

A-S koko yrityssektori(pl. 64, 65, 66, 84, 851, 852, 853, 854, 85591, 856, 86210, 91010, 94)

B Kaivostoiminta ja louhinta

C Teollisuus
10-11 Elintarviketeollisuus
13-15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus
16-17 Metsäteollisuus
19-22 Kemianteollisuus
24 Metallien jalostus
24-30,33 Metalliteollisuus
25,28,29,30 Kone- ja metallituoteteollisuus
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus
29-30 Kulkuneuvojen valmistus

D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytystekniikka

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

Luokkien yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät Tilastokeskuksen luokitussivuilta.

Tietojen julkaiseminen taannehtivasti TOL 2008 -luokituksella

Heinäkuun 2009 ennakossa tiedot julkaistaan vuosilta 2007 ja 2008 TOL 2008 -luokituksella.

TOL 2008- ja TOL 2002 -tietojen käyttö ja vertailtavuus

Siirtymäkauden ajan, vuoden 2011 puoliväliin asti, käytössä on eri tilastoissa sekä TOL 2008:n että TOL 2002:n mukaisia tietoja. Teollisuuden tilinpäätöstilaston TOL 2002 mukaisia tietoja julkaistaan tilastovuodelta 2008 StatFin-tilastotietokannassa. Vuoden 2009 tietoja ei enää julkaista TOL 2002 -luokituksella.

Teollisuuden tilinpäätöstilaston, ennakkotietoja 2008 TOL 2008 luokituksen mukaisia tietoja vertailtaessa aiemmin julkaistuihin TOL 2002 -luokituksen mukaisiin tietoihin on huomioitava seuraavat asiat:

TOL 2002-luokituksen mukaisesta Teollisuus-pääluokastasiirtyy 2-numerotasoja seuraavasti:

22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen jakautuu kahdelle pääsektorille. Painaminen jää teollisuuteen, ja kustantaminen sekä painaminen siirtyvät J Informaatio ja viestintä -sektorille.

37 Kierrätys siirtyy pääluokkaan E, 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus.

TOL 2002 -luokituksen mukaisesta Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -pääluokasta siirtyy 41 Vesihuolto uuteen pääluokkaan E. Sähkö ja kaasuhuolto kuuluvat TOL 2008 -luokituksen mukaiseen pääluokkaan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytystekniikka.

TOL 2008 -luokituksessa on uusi pääluokka E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito. Pääluokkaan E siirtyy 2-numerotasoja TOL 2002 -luokituksen mukaisista pääluokista:

37 Kierrätys

41 Veden puhdistus ja jakelu

90 Ympäristöhuolto


Päivitetty 29.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-531X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tetipa/tetipa_2009-01-20_luo_001.html