Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2014, november

Publicerad: 12.12.2008

Industrins orderingång sjönk i oktober med 18,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 18,5 procent mindre i oktober 2008 än i oktober 2007. Industrins orderingång minskade under januari–oktober med 2,9 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Minskningen av orderingången var kraftigast inom metallindustrin, dvs. 24,6 procent. Orderingången inom textilindustrin sjönk med 21,2 procent, inom massa-, pappers- och pappersvarutillverkning med 10,9 procent och inom den kemiska industrin med 5,1 procent. Kraftiga svängningar är dock typiska för statistiken, eftersom nya beställningar inte periodiseras för en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 10/2007–10/2008, %

Förändring av industrins orderingång 10/2007–10/2008, %

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion avsetts att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör årligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2008, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistidirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. oktober 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2008/10/teul_2008_10_2008-12-12_tie_001_sv.html.

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistik > Industri > Industrins orderingång > 2008 > oktober > Industrins orderingång sjönk i oktober med 18,5 procent från året innan

Statistik

Industri

Industrins orderingång

Länk till rss-flöde

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter