Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2019, augusti

Industrins orderingång 2009, juni

2009
juni
Offentliggöranden