Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, november

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/11-02/12 03-05/2012 06-08/2012 09-11/2012 01-11/2012 11/2012
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -6,6 -14,0 -8,2 0,8 -6,2 2,2
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -0,5 -1,4 -8,1 -9,7 -7,1 -13,2
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -8,6 -5,8 4,0 6,8 -0,2 6,7
Den kemiska industrin (20-21) 13,6 4,9 9,6 7,0 8,1 8,7
Metallindustri (24-30) -9,5 -20,4 -16,0 -2,1 -11,0 -0,1
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2012, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen 09 1734 3331, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. november 2012, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2012/11/teul_2012_11_2013-01-10_tau_001_sv.html