Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, november

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/15-01/16 02-04/2016 05-07/2016 08-10/2016 01-10/2016 10/2016
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -3,4 -8,0 -17,0 -4,2 -9,2 -3,0
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) 0,1 7,3 11,0 5,2 6,6 8,3
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -1,5 -7,5 -4,5 2,5 -3,9 -0,4
Kemisk industri (20-21) -7,1 -3,9 -8,0 4,5 -2,8 4,4
Metallindustri (24-30) -3,1 -9,4 -23,0 -7,9 -12,5 -6,0
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2016, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. oktober 2016, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2016/10/teul_2016_10_2016-12-09_tau_001_sv.html