Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, maj

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2016 08-10/2016 11/16-01/17 02-04/2017 01-04/2017 04/2017
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -17,0 -4,0 13,0 10,1 11,3 -1,1
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) 11,0 5,2 5,9 2,3 6,8 -2,8
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -4,5 2,5 -0,6 2,8 3,1 0,1
Kemisk industri (20-21) -8,1 4,8 9,3 2,1 4,1 -6,8
Metallindustri (24-30) -23,0 -7,7 18,5 14,5 15,9 0,1
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2017, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 9.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. april 2017, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2017/04/teul_2017_04_2017-06-09_tau_001_sv.html