Suomen virallinen tilasto

Tulonjakotilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Pienituloisten määrä vuonna 2016 edellisvuoden tasolla
21.12.2017
Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli 637 000 vuonna 2016, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilaston ennakkotiedoista. Pienituloisten osuus kotitalousväestöstä oli 11,8 prosenttia, mikä on edeltävän vuoden tasolla. Tulotilastojen kattamalla 50 vuoden ajanjaksolla pienituloisuus oli suurimmillaan vuonna 1966, jolloin pienituloisia oli 18,6 prosenttia koko väestöstä. Vähiten suhteellisesti pienituloisia oli lamavuonna 1993, jolloin keskitulo laski nopeasti. Pienituloisia oli tuolloin 7,2 prosenttia koko väestöstä.

Seuraava julkistus:
2.3.2018

Kuvaus: Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien vuositulojen jakautumista ja tuloeroja erilaisten väestöryhmien kesken. Tilastossa kuvataan käytettävissä olevien tulojen määrää ja muodostumista eri tulolähteistä, verotus ja tulonsiirrot huomioiden. Tuloja ja niiden jakautumista tarkastellaan muun muassa tulotason, sosioekonomisen ryhmän, elinvaiheen ja asuinalueen mukaisissa ryhmissä. Tilastossa kuvataan myös kotitalouksien jäsenten palkka- ja yrittäjätuloja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: asuntotulo, bruttotulot, ekvivalentit tulot, elinolot, gini-kerroin, korot, kotitaloudet, käytettävissä olevat tulot, laskennallinen asuntotulo, maksetut tulonsiirrot, myyntivoitot, omaisuustulot, osingot, palkkatulot, pienituloiset, pitkittynyt pienituloisuus, rahatulot, reaalinen tulo, saadut tulonsiirrot, sosioekonominen asema, subjektiivinen toimeentulo, suurituloiset, toimeentulo, tuloerot, tulonjako, tulonsiirrot, tulot, tuotannontekijätulot, veronalaiset tulot, verotus, yrittäjätulot.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tulonjakotilaston perusjulkaisuissa käytettävä tulokäsite muuttuu
20.3.2013
Tulonjakotilasto siirtyy tilastovuodesta 2011 alkaen käyttämään perusjulkistamisessaan pääkäsitteenä kotitalouksien käytettävissä olevia rahatuloja.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/

Jaa