Inkomstfördelningsstatistik 2016, Inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper

2016
Inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper
Offentliggöranden