Publicerad: 29.10.2015

Forsknings- och utvecklingsutgifterna minskade ytterligare

Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 6,5 miljarder euro år 2014. Utgifterna minskade med 170 miljoner euro från året innan. Företagens satsningar på produktutveckling minskade med 190 miljoner euro, dvs. med drygt 4 procent. När det gäller produktgruppen kommunikationsutrustning var minskningen nästan 90 miljoner euro. Inom högskolesektorn ökade forskningsutgifterna med 50 miljoner euro (3,6 procent) och inom sektorforskningsinstitut och den övriga offentliga sektorn minskade de däremot med 30 miljoner (nästan fem procent).

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor 2008-2015*

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor 2008-2015*

Källa: Forskning och utveckling 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, Mervi Härkönen 029 551 3254, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (106,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 29.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/2014/tkke_2014_2015-10-29_tie_001_sv.html