Finlands officiella statistik

Forskning och utveckling

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet sjönk till under tre procent av bruttonationalprodukten
27.10.2016
Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 6,1 miljarder euro år 2015. Utgifterna minskade med 440 miljoner euro från året innan. Företagens satsningar på produktutveckling minskade med 360 miljoner euro, dvs. drygt 8 procent, inom elektronikindustrin och den eltekniska industrin var nedgången 440 miljoner euro. Inom högskolesektorn var forskningsutgifterna nästan oförändrade, men inom sektorforskningsinstitut och annan offentlig sektor var den relativa minskningen av forskningsutgifter större än för företagen, 70 miljoner euro, dvs. över 11 procent.

Nästa offentliggörande:
26.10.2017

Beskrivning: Statistiken över forskning och utveckling beskriver de resurser som används för forskning samt för produkt- och processutveckling. FoU-uppgifterna granskas efter sektor, landskap och ekonomisk region. Statistiken baserar sig på uppgifter som erhållits av företag, universitet, universitetscentralsjukhus och yrkeshögskolor samt andra organisationer inom den offentliga sektorn. I framställningen av statistiken tillämpas OECD:s och EU:s rekommendationer. På produktionen av statistik över vetenskap och teknologi (inkl. forsknings- och utvecklingsverksamhet) tillämpas statistiklagen (280/2004). Kommissionens förordning (EG) nr 753/2004 kräver dessutom att uppgifter samlas in samtidigt som den styr framställningen av statistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: forskningsinstitut, forskningsutgifter, forskningsverksamhet, företag, högskolor, informationssamhälle, produktutveckling, universitet, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2009, slutrapport har annullerats
1.12.2010
Offentliggörandet Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2009, slutrapport (9.12.2010) har annullerats, eftersom motsvarande uppgifter redan publicerats i offentliggörandet Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2009 (28.10.2010).

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/index_sv.html

Dela