Finlands officiella statistik

Forskning och utveckling

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Minskningen av utgifterna för forskning och utveckling har avtagit
26.10.2017
Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 5,9 miljarder euro år 2016. Utgifterna minskade med 145 miljoner euro från året innan. Företagssektorn står ensam för minskningen. Inom sektorn minskade utgifterna för forskning och produktutveckling något under 4 procent, vilket ändå är hälften mindre än vad minskningen var år 2015. Inom sektorforskningsinstitut och annan offentlig sektor samt inom högskolor var forskningsutgifterna på föregående års nivå.

Nästa offentliggörande:
25.10.2018

Beskrivning: Statistiken över forskning och utveckling beskriver de resurser som används för forskning samt för produkt- och processutveckling. FoU-uppgifterna granskas efter sektor, landskap och ekonomisk region. Statistiken baserar sig på uppgifter som erhållits av företag, universitet, universitetssjukhus, yrkeshögskolor samt andra organisationer inom den privata icke-vinstdrivande och den offentliga sektorn. I framställningen av statistiken tillämpas OECD:s och EU:s rekommendationer. På produktionen av statistik över vetenskap och teknologi (inkl. forsknings- och utvecklingsverksamhet) tillämpas statistiklagen (280/2004). Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 995/2012 kräver dessutom att uppgifter samlas in samtidigt som den styr framställningen av statistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: forskningsinstitut, forskningsutgifter, forskningsverksamhet, företag, högskolor, informationssamhälle, produktutveckling, universitet, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2009, slutrapport har annullerats
1.12.2010
Offentliggörandet Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2009, slutrapport (9.12.2010) har annullerats, eftersom motsvarande uppgifter redan publicerats i offentliggörandet Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2009 (28.10.2010).

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/index_sv.html