Publicerad: 26.2.2015

47 miljoner euro mer för forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten år 2015

Anslagen och bevillningsfullmakterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet stiger till 2 miljarder euro i statens budget år 2015. Enligt Statistikcentralen ökar FoU-finansieringen med närmare 50 miljoner euro från året innan. Den offentliga forskningsfinansieringens andel av bruttonationalprodukten uppskattas vara 0,96 procent.

Statliga anslag till forskning och utveckling 2015

  FoU-finansiering, mn € Andel av FoU-finansiering, % Förändring från 2014, mn € Reell förändring från 2014, %
FoU-finansiering totalt 2 002,5 100,0 46,9 0,6
De betydelsefullaste förvaltningsområdena
Undervisnings- och kulturministeriet 1 090,0 54,4 103,6 8,6
Arbets- och näringsministeriet 617,5 30,8 -22,6 -5,2
Jord- och skogsbruksministeriet 94,7 4,7 0,3 -1,4
Social- och hälsovårdsministeriet 82,4 4,1 -33,4 -30,1
Enligt organisation
Universiteten 578,0 28,9 -0,9 -1,9
Tekes – Innovationsfinansieringsverket 488,2 24,4 -25,1 -6,6
Finlands Akademi 415,6 20,8 92,9 26,5
Statens forskningsinstitut 256,2 12,8 -21,7 -9,4
Övrig FoU-finansiering 242,8 12,1 11,3 3,0
Universitetscentralsjukhus 21,7 1,1 -9,6 -31,9

Källa: Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tero Luhtala 029 551 3327, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/2015/tkker_2015_2015-02-26_tie_001_sv.html