Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2019, juli

Publicerad: 13.6.2008

Omsättningen inom industrin ökade under januari-mars med 8,2 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under januari-mars 8,2 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 6,8 procent och exportomsättningen med 10,1 procent från året innan.

Mest ökade omsättningen under januari-mars inom den kemiska industrin, 20,6 procent, och inom tillverkningen av elektronik- och elprodukter, 16,0 procent. Ökningen av omsättningen var snabb inom alla undernäringsgrenar av metallindustrin med undantag av metallframställningen. Inom metallframställningen minskade omsättningen med 7,0 procent från året innan. Av de övriga stora näringsgrenarna ökade omsättningen inom energi- och vattenförsörjningen från året innan med 5,9 procent, medan den minskade inom trä- och pappersindustrin med 5,1 procent.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 01/2008-03/2008, %

 

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsförfrågan. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Beräkningen av månadsgraferna över affärsverksamheten har reviderats från och med de uppgifter som publiceras i början av maj 2008. I samband med revideringarna har både beräkningsmetoderna och beräkningssystemen ändrats.

De mest betydande ändringarna i beräkningsmetoderna gäller behandling av observationer som saknas under perioden för ackumulering av materialet, behandling av nya och nedlagda företag samt utländska sammanslutningar. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2008, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Paavonen (09) 1734 3331, Merja Järvinen (09) 1734 2458, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 13.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. mars 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2008/03/tlv_2008_03_2008-06-13_tie_001_sv.html