Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2019, augusti

Publicerad: 15.12.2010

Omsättningen inom industrin ökade under juli–september med omkring 12 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under juli–september i år 11,9 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 8,6 procent och exportomsättningen med 15,0 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 7–9/2010 och 7–9/2009, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 7–9/2010 och 7–9/2009, % (TOL 2008)

Omsättningen ökade inom nästan alla undernäringsgrenar från motsvarande period året innan. Ökningen var kraftigast inom utvinning av mineral (28,1 %), skogsindustrin (24,8 %) samt inom den kemiska industrin (20,0 %). Endast inom el- och elektronikindustrin var omsättningen mindre än året innan (−2,8 %).

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Statistikcentralen har ändrat beräkningen av industrins försäljning i Finland fr.o.m. de uppgifter som publicerades i oktober 2010. Försäljningen i Finland beräknas som skillnaden mellan hela omsättningen och exportomsättningen, medan den tidigare beräknades på basis av de uppgifter som företagen angett om försäljningen i Finland.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2010, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Kirsi-Maaria Manninen (09) 1734 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. september 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2010/09/tlv_2010_09_2010-12-15_tie_001_sv.html