Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, maj

Omsättningsindex för industrin 2012, januari

2012
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor