Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2019, augusti

Omsättningsindex för industrin 2013, maj

2013
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik