Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu

Helmikuun tieliikenteessä kuoli 20 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan helmikuussa 340, mikä on 40 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 20 ja loukkaantui 463 ihmistä. Kuolleita oli saman verran ja loukkaantuneita 53 vähemmän kuin helmikuussa 2004.

Tammi-helmikuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksissa 30 enemmän kuin vuoden 2004 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli alkuvuonna 70, mikä on 25 enemmän kuin tammi-helmikuussa 2004.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 161 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 28 vähemmän kuin alkuvuonna 2004. Vaikka onnettomuuksien määrässä laskua tapahtuikin, on kuolleiden määrä Uudenmaan tieliikenteessä kasvanut 13:een, kun se vuotta aikaisemmin oli 9. Vuodentakaiseen verrattuna synkimmältä näytti Varsinais-Suomessa, jossa kuolleita oli alkuvuonna 11, kun viimevuoden vastaava luku oli 3 ja viimeisen neljän vuoden keskiarvo 4.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet helmikuussa ja tammi-helmikuussa 2005 sekä muutos vuoden 2004 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Helmikuu 2005 Tammi-helmikuu 2005
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 2 -4 91 -25 13 4 228 -24
   Helsinki - -1 28 -21 2 - 63 -41
   Espoo - - 10 -8 - -1 24 -8
   Vantaa 1 1 17 3 3 3 37 6
Itä-Uusimaa - -1 11 6 2 - 35 15
Varsinais-Suomi 2 2 39 -16 11 8 94 -16
   Turku - - 15 -19 - -1 33 -17
Satakunta - - 25 5 1 1 58 16
Kanta-Häme - - 10 -1 4 2 35 2
Pirkanmaa 3 1 26 -13 7 4 72 -15
   Tampere - -2 8 -14 - -2 25 -12
Päijät-Häme - - 19 1 2 2 55 23
Kymenlaakso - -1 16 -5 2 -1 49 -7
Etelä-Karjala 1 - 13 8 3 2 30 13
Etelä-Savo 1 - 17 1 3 1 35 -2
Pohjois-Savo 1 1 22 -5 2 1 55 3
Pohjois-Karjala - -1 11 -6 2 1 32 -10
Keski-Suomi 5 5 34 8 7 7 78 28
Etelä-Pohjanmaa - -4 18 -14 1 -6 42 -27
Pohjanmaa 2 2 18 11 2 1 40 13
Keski-Pohjanmaa - - 4 -10 - - 16 -3
Pohjois-Pohjanmaa 1 -1 40 - 4 1 74 -2
   Oulu - - 23 8 - - 32 -1
Kainuu - - 10 4 - -1 26 12
Lappi 2 1 36 -2 3 -3 64 1
Ahvenanmaa - - 3 - 1 1 5 2
Koko maa 20 - 463 -53 70 25 1 123 22

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemat lisääntyivät edellisvuodesta eniten onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin, näitä oli 21 enemmän kuin vuoden 2004 tammi-helmikuussa. Toiseksi eniten kuolemia sattui tieltä suistumisissa, joissa menehtyi 13 ihmistä. Jalankulkijaonnettomuuksissa kuoli 11, mikä on 3 enemmän kuin vuonna 2004.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-helmikuussa 2005

kuva

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-helmikuun tieliikenteessä kuoli 44 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 30. Jalankulkijoita menehtyi alkuvuonna 12 ja polkupyöräilijöitä 5.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-helmikuussa 2005

kuva

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita on alkuvuonna kuollut 16. Luku on kolminkertainen verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2004. 35-44 -vuotiaille sattui liikennekuolemia 10 eli 7 enemmän ja 45-54 -vuotiaille 10 eli 5 enemmän kuin edellisvuonna. Sitä vastoin yli 75 -vuotiaita menehtyi 4, mikä on 5 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Miehiä kuoli liikenteessä 51 ja naisia 19. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-helmikuussa 2005

Ikä Miehet Naiset
2005 2004 keskiarvo
2001-2003
2005 2004 keskiarvo
2001-2003
0-5 2 - 1 1 1 1
6-9 1 3 1 - - 0
10-17 5 2 1 3 - 1
18-20 3 1 3 - 1 1
21-24 3 4 2 - - 0
25-34 10 4 4 6 1 2
35-64 20 9 18 6 4 9
65-74 3 2 2 3 4 2
75- 4 5 3 - 4 4
Yhteensä 51 30 35 19 15 20

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui alkuvuonna 83, mikä on 10 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleita oli alkuvuonna 7, kun tammi-helmikuussa 2004 niitä ei ollut lainkaan.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-helmikuussa 2005

Maakunta 2005 2004 keskiarvo 2001-2003
Uusimaa 23 17 18
Itä-Uusimaa 2 4 1
Varsinais-Suomi 9 2 8
Satakunta 4 2 4
Kanta-Häme 4 5 2
Pirkanmaa 6 7 7
Päijät-Häme 3 - 2
Kymenlaakso 1 2 2
Etelä-Karjala 4 3 1
Etelä-Savo 4 1 3
Pohjois-Savo 3 3 3
Pohjois-Karjala 2 3 -
Keski-Suomi 1 3 3
Etelä-Pohjanmaa 4 5 3
Pohjanmaa 2 3 1
Keski-Pohjanmaa - - 1
Pohjois-Pohjanmaa 6 10 7
Kainuu 1 2 1
Lappi 3 1 5
Ahvenanmaa 1 - -
Yhteensä 83 73 72

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2004 tammi-helmikuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 23.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. helmikuu 2005, Helmikuun tieliikenteessä kuoli 20 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2005/02/ton_2005_02_2005-03-23_kat_001.html