Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, marraskuu

Lokakuun tieliikenteessä kuoli 22 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lokakuussa 616, mikä on 6 enemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 22 ja loukkaantui 774 ihmistä. Kuolleita oli 14 vähemmän ja loukkaantuneita 7 vähemmän kuin lokakuussa 2004.

Tammi-lokakuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 5 931, mikä on 549 enemmän kuin vuoden 2004 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli alkuvuonna 316 ihmistä eli 1 vähemmän kuin tammi-lokakuussa 2004. Suurin osa loukkaantuneiden ja loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien lukumäärän kasvusta selittynee perusaineiston käsittelyssä toukokuun alussa tehdyillä muutoksilla. Kuolleiden lukumääriin muutokset eivät vaikuta.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 1 208 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 36 enemmän kuin vuoden 2004 tammi-lokakuussa. Vuodentakaiseen verrattuna synkimmältä näytti Varsinais-Suomessa, jossa kuolleita oli alkuvuonna 30, kun viimevuoden vastaava luku oli 15 (sitä edellisten kolmen vuoden keskiarvo 31).

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet lokakuussa ja tammi-lokakuussa 2005 sekä muutos vuoden 2004 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Lokakuu 2005 Tammi-lokakuu 2005
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 2 -2 166 -10 49 14 1 593 63
   Helsinki - -1 60 -9 7 -1 618 17
   Espoo - - 24 10 6 3 183 29
   Vantaa 1 1 19 -6 10 8 204 36
Itä-Uusimaa - - 9 -4 11 5 179 29
Varsinais-Suomi 2 - 88 16 30 15 747 23
   Turku 2 2 31 -1 5 1 254 -19
Satakunta - -2 38 -22 7 -1 389 12
Kanta-Häme - - 21 2 13 3 207 -37
Pirkanmaa 4 - 69 17 34 9 628 118
   Tampere 1 1 26 12 7 3 257 67
Päijät-Häme 2 2 26 6 13 7 264 16
Kymenlaakso - -1 19 -17 16 3 373 73
Etelä-Karjala 1 - 19 -30 11 1 180 -50
Etelä-Savo 2 -4 24 -12 16 -3 326 44
Pohjois-Savo 3 - 27 9 12 -11 328 54
Pohjois-Karjala - - 24 5 15 1 207 33
Keski-Suomi 1 -2 43 6 26 -14 435 84
Etelä-Pohjanmaa 3 -3 50 12 17 -11 350 -
Pohjanmaa - -2 32 6 8 -3 241 28
Keski-Pohjanmaa - - 11 -4 3 -1 109 23
Pohjois-Pohjanmaa 1 1 42 -8 19 -5 491 -18
   Oulu 1 1 11 -4 1 -2 188 -7
Kainuu 1 1 15 5 5 -2 151 34
Lappi - -2 47 13 10 -7 360 59
Ahvenanmaa - - 4 3 1 -1 30 11
Koko maa 22 -14 774 -7 316 -1 7 588 599

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Näissä onnettomuuksissa kuoli 96 ihmistä eli 16 vähemmän kuin edellisvuonna. Toiseksi eniten kuolemia sattui tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 88, mikä on 5 vähemmän kuin vuonna 2004.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-lokakuussa 2005

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-lokakuun tieliikenteessä kuoli 202 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 195. Polkupyöräilijöitä menehtyi alkuvuonna 36, jalankulkijoita 31 ja moottoripyöräilijöitä 29

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-lokakuussa 2005

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita on alkuvuonna kuollut 55 eli 15 edellisvuotista enemmän. 45-54 -vuotiaille sattui liikennekuolemia 46 eli 13 enemmän ja 35-44 -vuotiaille 39 eli 9 enemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 236 ja naisia 80. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-lokakuussa 2005

Ikä Miehet Naiset
2005 2004 keskiarvo
2001-2003
2005 2004 keskiarvo
2001-2003
0-5 6 3 3 2 2 2
6-9 6 3 2 2 2 2
10-17 14 17 13 6 5 7
18-20 22 23 28 5 10 6
21-24 12 28 23 6 9 4
25-34 45 28 35 10 12 8
35-64 91 73 89 27 24 33
65-74 14 19 23 13 16 12
75- 26 26 19 9 17 20
Yhteensä 236 220 235 80 97 93

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui alkuvuonna 810, mikä on 6 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleita oli alkuvuonna 56, kun tammi-lokakuussa 2004 vastaava luku oli 42.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-lokakuussa 2005

Maakunta 2005 2004 keskiarvo 2001-2003
Uusimaa 151 126 148
Itä-Uusimaa 20 21 18
Varsinais-Suomi 72 64 81
Satakunta 37 50 41
Kanta-Häme 27 32 16
Pirkanmaa 74 60 63
Päijät-Häme 30 31 29
Kymenlaakso 39 34 34
Etelä-Karjala 20 38 27
Etelä-Savo 43 50 31
Pohjois-Savo 35 49 34
Pohjois-Karjala 31 24 19
Keski-Suomi 36 47 44
Etelä-Pohjanmaa 40 34 28
Pohjanmaa 26 15 18
Keski-Pohjanmaa 11 6 11
Pohjois-Pohjanmaa 60 77 62
Kainuu 12 19 14
Lappi 45 25 38
Ahvenanmaa 1 2 5
Yhteensä 810 804 761

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2004 tammi-lokakuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 24.11.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. lokakuu 2005, Lokakuun tieliikenteessä kuoli 22 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2005/10/ton_2005_10_2005-11-24_kat_001.html