Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu

Tammikuun tieliikenteessä kuoli 14 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammikuussa 363, mikä on 130 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 14 ja loukkaantui 469 ihmistä. Kuolleita oli 36 vähemmän ja loukkaantuneita 189 vähemmän kuin tammikuussa 2005.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 86 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 18 vähemmän kuin vuonna 2005.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet tammikuussa sekä muutos vuoden 2005 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Tammikuu 2006
Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 4 -7 109 -28
   Helsinki 3 1 45 10
   Espoo - - 9 -5
   Vantaa - -2 14 -6
Itä-Uusimaa - -2 18 -6
Varsinais-Suomi 1 -8 37 -18
   Turku - - 14 -4
Satakunta 1 - 19 -14
Kanta-Häme 1 -3 15 -10
Pirkanmaa - -4 22 -24
   Tampere - - 10 -7
Päijät-Häme - -2 19 -17
Kymenlaakso 1 -1 16 -17
Etelä-Karjala - -2 12 -5
Etelä-Savo 2 - 10 -8
Pohjois-Savo - -1 30 -3
Pohjois-Karjala - -2 3 -18
Keski-Suomi - -2 25 -19
Etelä-Pohjanmaa 3 2 33 9
Pohjanmaa - - 11 -11
Keski-Pohjanmaa - - 3 -9
Pohjois-Pohjanmaa - -3 36 2
   Oulu - - 16 7
Kainuu - - 9 -7
Lappi 1 - 42 16
Ahvenanmaa - -1 - -2
Koko maa 14 -36 469 -189

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Näissä onnettomuuksissa kuoli 5 ihmistä eli 19 vähemmän kuin edellisvuonna.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammikuussa 2006

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tieliikenteessä kuoli 11 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 32. Jalankulkijoita menehtyi tammikuussa 3.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammikuussa 2006

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 21-24 -vuotiaille, joita on tammikuussa kuollut 4 eli 2 edellisvuotista enemmän. 25-34 -vuotiaille ei sattunut liikennekuolemia lainkaan eli 12 vähemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 9 ja naisia 5. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 21-24 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammikuussa 2006

Ikä Miehet Naiset
2006 2005 keskiarvo
2002-2004
2006 2005 keskiarvo
2002-2004
0-5 - 2 0 - 1 0
6-9 - 1 1 - - -
10-17 - 5 1 1 3 -
18-20 - 3 1 - - 0
21-24 4 2 1 - - -
25-34 - 9 2 - 3 1
35-64 3 9 9 3 3 2
65-74 1 3 1 1 3 2
75- 1 3 2 - - 2
Yhteensä 9 37 18 5 13 8

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui 42, mikä on 7 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleita oli 1, kun edellisvuoden vastaava luku oli 3.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammikuussa 2006

Maakunta 2006 2005 keskiarvo 2002-2004
Uusimaa 10 17 9
Itä-Uusimaa 4 1 1
Varsinais-Suomi 4 3 3
Satakunta 2 1 3
Kanta-Häme 3 3 2
Pirkanmaa 3 4 5
Päijät-Häme 2 2 1
Kymenlaakso 2 - 1
Etelä-Karjala 1 2 1
Etelä-Savo 1 4 1
Pohjois-Savo 1 2 3
Pohjois-Karjala - 1 1
Keski-Suomi 1 - 2
Etelä-Pohjanmaa 1 3 0
Pohjanmaa - 2 1
Keski-Pohjanmaa - - -
Pohjois-Pohjanmaa 2 3 4
Kainuu 1 - 0
Lappi 4 1 2
Ahvenanmaa - - -
Yhteensä 42 49 40

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2005 vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 15.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. tammikuu 2006, Tammikuun tieliikenteessä kuoli 14 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2006/01/ton_2006_01_2006-02-16_kat_001.html