Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, marraskuu

Helmikuun tieliikenteessä kuoli 20 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan helmikuussa 404, mikä on 64 enemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 20 ja loukkaantui 545 ihmistä. Kuolleita oli yhtä paljon ja loukkaantuneita 82 enemmän kuin helmikuussa 2005.

Tammi-helmikuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 769, mikä on 66 vähemmän kuin vuoden 2005 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli alkuvuonna 34 ihmistä eli 36 vähemmän kuin tammi-helmikuussa 2005.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 178 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 17 enemmän kuin vuoden 2005 tammi-helmikuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet helmikuussa ja tammi-helmikuussa 2006 sekä muutos vuoden 2005 ennakkotiedoista

Maakunta    Kaupunki Helmikuu 2006 Tammi-helmikuu 2006
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa - -2 127 36 4 -9 237 9
   Helsinki - - 54 26 3 1 99 36
   Espoo - - 13 3 - - 23 -1
   Vantaa - -1 13 -4 - -3 27 -10
Itä-Uusimaa - - 2 -9 - -2 20 -15
Varsinais-Suomi - -2 63 24 1 -10 100 6
   Turku - - 26 11 - - 40 7
Satakunta 1 1 22 -3 2 1 41 -17
Kanta-Häme 1 1 18 8 2 -2 33 -2
Pirkanmaa 1 -2 38 12 1 -6 60 -12
   Tampere - - 22 14 - - 32 7
Päijät-Häme 1 1 9 -10 1 -1 28 -27
Kymenlaakso 4 4 34 18 5 3 50 1
Etelä-Karjala 2 1 10 -3 2 -1 22 -8
Etelä-Savo 1 - 23 6 3 - 33 -2
Pohjois-Savo - -1 26 4 - -2 56 1
Pohjois-Karjala 1 1 19 8 1 -1 22 -10
Keski-Suomi 1 -4 25 -9 1 -6 50 -28
Etelä-Pohjanmaa - - 39 21 3 2 72 30
Pohjanmaa 1 -1 15 -3 1 -1 26 -14
Keski-Pohjanmaa 1 1 7 3 1 1 10 -6
Pohjois-Pohjanmaa 2 1 38 -2 2 -2 74 -
   Oulu 1 1 10 -13 1 1 26 -6
Kainuu 1 1 9 -1 1 1 21 -5
Lappi 2 - 20 -16 3 - 62 -2
Ahvenanmaa - - 1 -2 - -1 1 -4
Koko maa 20 - 545 82 34 -36 1 018 -105

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Näissä onnettomuuksissa kuoli 10 ihmistä eli 25 vähemmän kuin edellisvuonna. Toiseksi eniten kuolemia sattui tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 8, mikä on 5 vähemmän kuin vuonna 2005.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-helmikuussa 2006

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-helmikuun tieliikenteessä kuoli 24 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 44. Jalankulkijoita menehtyi alkuvuonna 5.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-helmikuussa 2006

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita on alkuvuonna kuollut 7 eli 9 edellisvuotista vähemmän. 45-54 -vuotiaille sattui liikennekuolemia 5 eli 5 vähemmän ja 21-24 -vuotiaille 5 eli 2 enemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 21 ja naisia 13. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 21-24 ja 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-helmikuussa 2006

Ikä Miehet Naiset
2006 2005 keskiarvo 2002-2004 2006 2005 keskiarvo 2002-2004
0-5 - 2 1 - 1 1
6-9 - 1 1 - - 0
10-17 - 5 1 2 3 0
18-20 1 3 2 1 - 1
21-24 5 3 3 - - 0
25-34 5 10 4 2 6 2
35-64 6 20 15 6 6 6
65-74 2 3 2 1 3 3
75- 2 4 4 1 - 4
Yhteensä 21 51 33 13 19 17

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui alkuvuonna 84, mikä on 1 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleita oli alkuvuonna 3, kun tammi-helmikuussa 2005 vastaava luku oli 7.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-helmikuussa 2006

Maakunta 2006 2005 keskiarvo 2002-2004
Uusimaa 21 23 17
Itä-Uusimaa 5 2 2
Varsinais-Suomi 9 9 6
Satakunta 4 4 3
Kanta-Häme 7 4 3
Pirkanmaa 5 6 7
Päijät-Häme 4 3 1
Kymenlaakso 3 1 1
Etelä-Karjala 2 4 2
Etelä-Savo 3 4 2
Pohjois-Savo 1 3 4
Pohjois-Karjala 3 2 1
Keski-Suomi 3 1 3
Etelä-Pohjanmaa 1 4 3
Pohjanmaa 1 2 2
Keski-Pohjanmaa 2 - 0
Pohjois-Pohjanmaa 3 6 8
Kainuu 2 1 1
Lappi 5 3 4
Ahvenanmaa - 1 -
Yhteensä 84 83 70

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2005 tammi-helmikuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 23.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. helmikuu 2006, Helmikuun tieliikenteessä kuoli 20 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2006/02/ton_2006_02_2006-03-23_kat_001.html