Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu

Toukokuun tieliikenteessä kuoli 24 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan toukokuussa 556, mikä on 100 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 24 ja loukkaantui 669 ihmistä. Kuolleita oli 8 vähemmän ja loukkaantuneita oli 166 vähemmän kuin toukokuussa 2005.

Tammi-toukokuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 2 008, mikä on 254 vähemmän kuin vuoden 2005 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli alkuvuonna 91 ihmistä eli 53 vähemmän kuin tammi-toukokuussa 2005.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 441 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 35 vähemmän kuin vuoden 2005 tammi-toukokuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet toukokuussa ja tammi-toukokuussa 2006 sekä muutos vuoden 2005 ennakkotiedoista

Maakunta    Kaupunki Toukokuu 2006 Tammi-toukokuu 2006
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 3 -5 140 -59 10 -14 583 -81
   Helsinki - -1 48 -16 4 1 227 -9
   Espoo - -3 21 -14 - -3 79 -5
   Vantaa - - 16 -7 - -4 75 -10
Itä-Uusimaa 1 1 18 -1 2 -2 67 -16
Varsinais-Suomi 1 1 75 3 5 -12 263 8
   Turku - - 19 -6 - -1 90 4
Satakunta - -1 30 -22 6 4 128 -15
Kanta-Häme 1 1 26 6 3 -2 78 -5
Pirkanmaa 2 1 62 -7 8 -3 199 -15
   Tampere - -1 20 -15 2 1 76 -11
Päijät-Häme 1 1 26 -2 2 -3 87 -32
Kymenlaakso 2 -3 32 -20 8 1 126 -29
Etelä-Karjala 2 2 23 2 6 1 68 -3
Etelä-Savo 2 - 20 -30 8 3 88 -32
Pohjois-Savo 2 2 28 8 2 -1 115 -
Pohjois-Karjala - -2 20 1 2 -4 78 -10
Keski-Suomi 1 - 24 -27 3 -11 106 -78
Etelä-Pohjanmaa 3 - 30 -10 7 -1 135 -8
Pohjanmaa - -2 16 -1 1 -3 60 -33
Keski-Pohjanmaa - -1 11 -1 1 - 38 -5
Pohjois-Pohjanmaa 2 -1 44 -11 7 -6 170 -25
   Oulu 1 1 16 -11 2 2 54 -35
Kainuu - -1 7 -5 5 2 48 -4
Lappi 1 -1 36 14 5 -1 137 6
Ahvenanmaa - - 1 -4 - -1 11 -2
Koko maa 24 -8 669 -166 91 -53 2 585 -379

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Näissä onnettomuuksissa kuoli 36 ihmistä eli 19 vähemmän kuin edellisvuonna. Toiseksi eniten kuolemia sattui tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 27, mikä on 7 vähemmän kuin alkuvuonna 2005.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-toukokuussa 2006

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-toukokuun tieliikenteessä kuoli 68 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 97. Jalankulkijoita menehtyi alkuvuonna 10.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-toukokuussa 2006

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 18-20 -vuotiaille, joita on alkuvuonna kuollut 13 eli 6 edellisvuotista enemmän. 25-44 -vuotiaille sattui liikennekuolemia 12 eli 19 vähemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 63 ja naisia 28. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 18-20 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-toukokuussa 2006

Ikä Miehet Naiset
2006 2005 keskiarvo 2002-2004 2006 2005 keskiarvo 2002-2004
0-5 - 3 3 - 1 1
6-9 - 3 1 - - 1
10-17 5 5 6 3 3 3
18-20 11 6 13 2 1 4
21-24 8 6 8 - 2 1
25-34 8 25 12 4 6 6
35-64 20 41 39 12 16 14
65-74 4 7 9 5 6 4
75- 7 12 8 2 1 7
Yhteensä 63 108 100 28 36 41

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui alkuvuonna 251, mikä on 39 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleita oli alkuvuonna 13, kun tammi-toukokuussa 2005 vastaava luku oli 20.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-toukokuussa 2006

Maakunta 2006 2005 keskiarvo 2002-2004
Uusimaa 56 69 56
Itä-Uusimaa 12 3 6
Varsinais-Suomi 25 27 22
Satakunta 10 15 16
Kanta-Häme 8 10 8
Pirkanmaa 22 18 21
Päijät-Häme 10 13 9
Kymenlaakso 10 9 10
Etelä-Karjala 5 8 9
Etelä-Savo 11 19 10
Pohjois-Savo 11 9 14
Pohjois-Karjala 12 15 6
Keski-Suomi 6 11 15
Etelä-Pohjanmaa 9 17 10
Pohjanmaa 4 8 6
Keski-Pohjanmaa 4 1 3
Pohjois-Pohjanmaa 12 22 23
Kainuu 4 5 4
Lappi 19 10 13
Ahvenanmaa 1 1 1
Yhteensä 251 290 263

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2005 tammi-toukokuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 21.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. toukokuu 2006, Toukokuun tieliikenteessä kuoli 24 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2006/05/ton_2006_05_2006-06-21_kat_001.html