Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu

Joulukuun tieliikenteessä kuoli 32 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan joulukuussa 549, mikä on 96 enemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 32 ja loukkaantui 725 ihmistä. Kuolleita oli 12 enemmän ja loukkaantuneita 74 enemmän kuin joulukuussa 2005.

Tammi-joulukuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 6 683, mikä on 284 vähemmän kuin vuonna 2005. Liikenteessä kuoli 330 ihmistä eli 36 vähemmän kuin tammi-joulukuussa 2005.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 1 423 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 6 enemmän kuin vuoden 2005 tammi-joulukuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet joulukuussa ja tammi-joulukuussa 2006 sekä muutos vuoden 2005 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Joulukuu 2006 Tammi-joulukuu 2006
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 4 3 129 2 41 -14 1 824 -65
   Helsinki 1 1 31 -22 13 5 611 -130
   Espoo - - 13 3 3 -3 236 23
   Vantaa 1 1 32 19 3 -8 254 23
Itä-Uusimaa - -1 15 2 10 -2 180 -33
Varsinais-Suomi 2 - 72 12 27 -8 863 -
   Turku - -1 24 1 3 -3 263 -32
Satakunta 2 -1 34 1 22 9 456 3
Kanta-Häme 1 1 20 - 13 - 232 -31
Pirkanmaa 3 1 63 20 26 -13 653 -70
   Tampere - -1 16 5 6 -2 240 -46
Päijät-Häme 2 1 37 13 9 -6 324 -7
Kymenlaakso 1 1 42 6 16 -3 384 -45
Etelä-Karjala - -2 19 -4 15 -1 228 10
Etelä-Savo 1 - 29 12 18 1 314 -51
Pohjois-Savo 2 2 27 -3 16 5 371 -22
Pohjois-Karjala 2 2 26 11 8 -7 259 14
Keski-Suomi 4 4 39 4 21 -6 379 -127
Etelä-Pohjanmaa 2 2 50 19 18 -2 483 68
Pohjanmaa 1 1 17 -12 6 -5 242 -54
Keski-Pohjanmaa - -1 5 -4 3 -3 138 16
Pohjois-Pohjanmaa - -1 52 11 28 8 586 -8
   Oulu - - 14 5 6 5 178 -38
Kainuu 1 1 19 9 12 6 142 -33
Lappi 3 -2 30 -24 19 4 421 -34
Ahvenanmaa 1 1 - -1 2 1 41 10
Koko maa 32 12 725 74 330 -36 8 520 -459

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 121 ihmistä eli 21 enemmän kuin edellisvuonna. Onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin kuoli 90 ihmistä eli 19 vähemmän kuin vuonna 2005.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-joulukuussa 2006

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-joulukuun tieliikenteessä kuoli 201 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 232. Jalankulkijoita menehtyi 48.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-joulukuussa 2006

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 55-64 -vuotiaille, joita kuoli tammi-joulukuussa 44 eli 8 edellisvuotista enemmän. Miehiä kuoli liikenteessä 236 ja naisia 94. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 18-20 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-joulukuussa 2006

Ikä Miehet Naiset
2006 2005 keskiarvo
2002-2004
2006 2005 keskiarvo
2002-2004
0-5 - 6 4 - 2 3
6-9 - 6 2 2 2 2
10-17 17 16 16 7 7 8
18-20 33 24 27 7 6 8
21-24 25 18 26 2 6 7
25-34 32 49 36 10 10 11
35-64 90 102 106 35 32 35
65-74 19 18 28 15 16 17
75- 20 33 27 16 13 22
Yhteensä 236 272 272 94 94 112

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui tammi-joulukuussa 898, mikä on 44 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 64 eli saman verran kuin tammi-joulukuussa 2005.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-joulukuussa 2006

Maakunta 2006 2005 keskiarvo 2002-2004
Uusimaa 151 182 169
Itä-Uusimaa 24 23 22
Varsinais-Suomi 85 80 89
Satakunta 53 44 55
Kanta-Häme 34 32 26
Pirkanmaa 82 90 68
Päijät-Häme 35 36 35
Kymenlaakso 37 42 37
Etelä-Karjala 22 22 34
Etelä-Savo 41 52 40
Pohjois-Savo 49 41 46
Pohjois-Karjala 31 33 23
Keski-Suomi 51 38 49
Etelä-Pohjanmaa 34 44 38
Pohjanmaa 22 31 21
Keski-Pohjanmaa 14 13 9
Pohjois-Pohjanmaa 58 68 82
Kainuu 14 16 18
Lappi 57 54 41
Ahvenanmaa 4 1 4
Yhteensä 898 942 905

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2005 tammi-joulukuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 25.1.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. joulukuu 2006, Joulukuun tieliikenteessä kuoli 32 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2006/12/ton_2006_12_2007-01-25_kat_001.html