Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu

Maaliskuun tieliikenteessä kuoli 28 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maaliskuussa 367, mikä on 31 enemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 28 ja loukkaantui 485 ihmistä. Kuolleita oli 12 enemmän ja loukkaantuneita 20 enemmän kuin maaliskuussa 2006.

Tammi-maaliskuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 1 189, mikä on 82 enemmän kuin vuoden 2006 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli 76 ihmistä eli 26 enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2006.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 267 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 13 enemmän kuin vuoden 2006 tammi-maaliskuussa. Varsinais-Suomessa sattui 101 onnettomuutta eli 8 edellisvuotista enemmän.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet maaliskuussa ja tammi-maaliskuussa 2007 sekä muutos vuoden 2006 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 1 - 115 1 5 - 354 3
   Helsinki 1 1 41 3 3 - 121 -16
   Espoo - - 4 -19 - - 34 -12
   Vantaa - - 17 -5 - - 53 4
Itä-Uusimaa 3 3 15 4 3 3 31 -
Varsinais-Suomi 2 - 47 12 4 1 128 -8
   Turku 1 1 16 3 1 1 45 -9
Satakunta 1 - 21 -16 1 -2 81 3
Kanta-Häme 2 2 10 -4 4 2 48 1
Pirkanmaa 3 2 41 6 6 4 145 51
   Tampere - -1 20 8 - -1 65 21
Päijät-Häme 1 1 15 -5 8 7 46 -2
Kymenlaakso - -1 23 2 1 -5 68 -3
Etelä-Karjala 5 4 11 2 5 2 45 14
Etelä-Savo - -2 16 1 1 -4 55 7
Pohjois-Savo 2 2 26 3 3 3 77 -2
Pohjois-Karjala - -1 10 -7 - -2 44 5
Keski-Suomi 1 - 20 8 6 4 76 13
Etelä-Pohjanmaa 1 - 21 - 6 2 59 -34
Pohjanmaa - - 21 14 4 3 63 30
Keski-Pohjanmaa - - 7 -3 2 1 35 15
Pohjois-Pohjanmaa 3 1 29 -1 10 6 93 -12
   Oulu - - 11 5 - -1 32 -1
Kainuu 1 -1 3 -8 2 -1 15 -17
Lappi 2 2 31 10 4 1 76 -7
Ahvenanmaa - - 3 1 1 1 8 5
Koko maa 28 12 485 20 76 26 1 547 62

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osapuolet ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Niissä kuoli 34 ihmistä eli 13 enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Risteysonnettomuuksissa kuoli 14 ihmistä eli 9 edellisvuotista enemmäin. Myös tieltäsuistumisonnettomuuksissa kuoli 14 ihmistä eli 5 enemmän kuin vuonna 2006.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-maaliskuussa 2007

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-maaliskuun tieliikenteessä kuoli 58 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 35. Jalankulkijoita menehtyi 11.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-maaliskuussa 2007

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita kuoli tammi-maaliskuussa 16 eli 7 edellisvuotista enemmän. Miehiä kuoli liikenteessä 47 ja naisia 29. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-maaliskuussa 2007

Ikä Miehet Naiset
2007 2006 keskiarvo
2003-2005
2007 2006 keskiarvo
2003-2005
0-5 - - 2 1 - 1
6-9 1 - 1 1 - 0
10-17 2 1 4 1 2 2
18-20 6 3 3 3 1 2
21-24 2 6 4 3 - 0
25-34 9 7 11 7 2 5
35-64 14 9 23 8 7 7
65-74 6 4 3 1 3 3
75- 7 4 6 4 1 4
Yhteensä 47 34 57 29 16 25

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui tammi-maaliskuussa 133, mikä on 20 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 12 eli 8 enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2006.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-maaliskuussa 2007

Maakunta 2007 2006 keskiarvo 2003-2005
Uusimaa 26 27 28
Itä-Uusimaa 2 7 3
Varsinais-Suomi 13 12 9
Satakunta 12 4 5
Kanta-Häme 5 8 4
Pirkanmaa 15 9 10
Päijät-Häme 3 5 3
Kymenlaakso 4 4 3
Etelä-Karjala 3 2 4
Etelä-Savo 1 4 4
Pohjois-Savo 10 4 5
Pohjois-Karjala 6 4 2
Keski-Suomi 10 4 4
Etelä-Pohjanmaa 3 2 5
Pohjanmaa 4 2 2
Keski-Pohjanmaa 2 2 1
Pohjois-Pohjanmaa 11 4 12
Kainuu - 2 2
Lappi 2 7 5
Ahvenanmaa 1 - 0
Yhteensä 133 113 113

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2006 tammi-maaliskuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 19.4.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. maaliskuu 2007, Maaliskuun tieliikenteessä kuoli 28 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2007/03/ton_2007_03_2007-04-19_kat_001.html