Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, marraskuu

Toukokuun tieliikenteessä kuoli 30 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan toukokuussa 575, mikä on 19 enemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 30 ja loukkaantui 729 ihmistä. Kuolleita oli 6 enemmän ja loukkaantuneita 60 enemmän kuin toukokuussa 2006.

Tammi-toukokuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 2 258, mikä on 250 enemmän kuin vuoden 2006 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli 130 ihmistä eli 39 enemmän kuin tammi-toukokuussa 2006.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 511 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 70 enemmän kuin vuoden 2006 tammi-toukokuussa. Varsinais-Suomessa sattui 215 onnettomuutta eli 23 edellisvuotista enemmän ja Pirkanmaalla 181 onnettomuutta eli 18 enemmän kuin vuoden 2006 vastaavana aikana.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet toukokuussa ja tammi-toukokuussa 2007 sekä muutos vuoden 2006 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Toukokuu 2007 Tammi-toukokuu 2007
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 3 - 198 58 13 3 672 89
   Helsinki 1 1 76 28 5 1 234 7
   Espoo - - 14 -7 1 1 58 -21
   Vantaa - - 24 8 - - 103 28
Itä-Uusimaa 3 2 14 -4 8 6 65 -2
Varsinais-Suomi 1 - 84 9 7 2 264 1
   Turku - - 32 13 2 2 97 7
Satakunta 2 2 40 10 3 -3 156 28
Kanta-Häme - -1 18 -8 7 4 89 11
Pirkanmaa 3 1 57 -5 11 3 250 52
   Tampere 2 2 14 -6 2 - 101 25
Päijät-Häme 1 - 22 -4 12 10 94 7
Kymenlaakso 2 - 39 7 4 -4 139 13
Etelä-Karjala - -2 25 2 5 -1 84 16
Etelä-Savo 1 -1 29 9 2 -6 102 14
Pohjois-Savo 6 4 21 -7 10 8 129 14
Pohjois-Karjala - - 14 -6 1 -1 71 -7
Keski-Suomi 1 - 24 - 8 5 119 12
Etelä-Pohjanmaa 2 -1 25 -5 9 2 116 -19
Pohjanmaa - - 22 6 5 4 115 55
Keski-Pohjanmaa - - 11 - 2 1 62 24
Pohjois-Pohjanmaa 1 -1 57 13 11 4 189 19
   Oulu - -1 24 8 - -2 66 12
Kainuu 1 1 8 1 4 -1 36 -12
Lappi 3 2 21 -15 7 2 129 -8
Ahvenanmaa - - - -1 1 1 14 3
Koko maa 30 6 729 60 130 39 2 895 310

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osapuolet ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Niissä kuoli 48 ihmistä eli 12 enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Tieltäsuistumisonnettomuuksissa kuoli 36 ihmistä eli 9 enemmän kuin vuonna 2006.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-toukokuussa 2007

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-toukokuun tieliikenteessä kuoli 93 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 68. Jalankulkijoita menehtyi 16.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-toukokuussa 2007

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita kuoli tammi-toukokuussa 23 eli 11 edellisvuotista enemmän. Miehiä kuoli liikenteessä 94 ja naisia 36. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-toukokuussa 2007

Ikä Miehet Naiset
2007 2006 keskiarvo
2003-2005
2007 2006 keskiarvo
2003-2005
0-5 - - 3 1 - 1
6-9 1 - 2 1 - 0
10-17 8 5 7 1 3 3
18-20 12 11 9 4 2 4
21-24 6 8 8 3 - 1
25-34 16 8 18 7 4 6
35-64 30 20 40 11 12 12
65-74 12 4 7 2 5 5
75- 9 7 9 6 2 6
Yhteensä 94 63 103 36 28 38

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui tammi-toukokuussa 291, mikä on 40 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 23 eli 10 enemmän kuin tammi-toukokuussa 2006.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-toukokuussa 2007

Maakunta 2007 2006 keskiarvo 2003-2005
Uusimaa 60 56 56
Itä-Uusimaa 11 12 6
Varsinais-Suomi 23 25 22
Satakunta 18 10 15
Kanta-Häme 9 8 9
Pirkanmaa 24 22 21
Päijät-Häme 13 10 11
Kymenlaakso 8 10 8
Etelä-Karjala 6 5 9
Etelä-Savo 7 11 14
Pohjois-Savo 21 11 13
Pohjois-Karjala 9 12 8
Keski-Suomi 14 6 13
Etelä-Pohjanmaa 7 9 12
Pohjanmaa 17 4 6
Keski-Pohjanmaa 7 4 3
Pohjois-Pohjanmaa 26 12 23
Kainuu 4 4 5
Lappi 6 19 13
Ahvenanmaa 1 1 1
Yhteensä 291 251 267

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2006 tammi-toukokuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 20.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. toukokuu 2007, Toukokuun tieliikenteessä kuoli 30 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2007/05/ton_2007_05_2007-06-20_kat_001.html