Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu

Tammikuun tieliikenteessä kuoli 22 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammikuussa 422, mikä on 22 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 22 ja loukkaantui 559 ihmistä. Kuolleita oli 2 enemmän ja loukkaantuneita 23 vähemmän kuin tammikuussa 2008.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 90 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 12 vähemmän kuin vuonna 2008. Uudenmaan onnettomuuksista 32 tapahtui Helsingissä. Varsinais-Suomessa tapahtui 46 ja Pirkanmaalla 34 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet tammikuussa 2009 sekä muutos vuoden 2008 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Tammikuu 2009
Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 4 1 127 -
   Helsinki - - 54 14
   Espoo - - 13 -1
   Vantaa 1 1 23 13
Itä-Uusimaa 1 1 14 4
Varsinais-Suomi 1 - 64 35
   Turku - - 22 12
Satakunta 4 4 32 -1
Kanta-Häme 2 1 27 13
Pirkanmaa 1 - 40 7
   Tampere - - 8 -5
Päijät-Häme 1 -1 9 -19
   Lahti - -1 4 -11
Kymenlaakso 1 -2 25 -3
Etelä-Karjala - -1 21 -12
Etelä-Savo 1 1 16 -14
Pohjois-Savo - -1 13 -13
Pohjois-Karjala - - 10 -1
Keski-Suomi 2 -1 27 -2
   Jyväskylä - -2 6 -6
Etelä-Pohjanmaa 1 -1 36 -15
Pohjanmaa - - 22 4
Keski-Pohjanmaa - - 10 6
Pohjois-Pohjanmaa 2 1 36 -9
   Oulu - - 8 1
Kainuu - -1 5 -1
Lappi 1 1 19 -7
Ahvenanmaa - - 6 5
Koko maa 22 2 559 -23

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin suuntiin. Näissä onnettomuuksissa kuoli 7 ihmistä eli 1 enemmän kuin edellisvuonna. Tieltäsuistumisonnettomuuksissa kuoli 6 ihmistä eli 1 edellisvuotista vähemmän.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammikuussa 2009

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tieliikenteessä kuoli 14 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 15. Jalankulkijoita menehtyi tammikuussa 3.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammikuussa 2009

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui yli 75 -vuotiaille, joita on tammikuussa kuollut 7 eli 5 edellisvuotista enemmän. 55-64 -vuotiaille sattui liikennekuolemia 6 eli 5 edellisvuotista enemmän. Miehiä kuoli liikenteessä 16 ja naisia 6. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan tieliikenteessä kuoli eniten 55-64 -vuotiaita sekä yli 75 -vuotiaita miehiä.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammikuussa 2009

Ikä Miehet Naiset
2008 2007 keskiarvo
2004-2006
2008 2007 keskiarvo
2004-2006
0-5 - 1 1 - - 0
6-9 - - 0 - - 0
10-17 - 1 2 1 - 1
18-20 - 1 2 - - 0
21-24 1 2 2 - - -
25-34 2 3 3 - 1 1
35-64 7 5 6 2 1 3
65-74 2 3 2 - - 2
75- 4 2 3 3 - 1
Yhteensä 16 18 21 6 2 9

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui 45, mikä on 15 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 3 eli yhtä monta kuin edellisvuonna.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammikuussa 2009

Maakunta 2009 2008 keskiarvo 2005-2007
Uusimaa 7 11 12
Itä-Uusimaa 2 1 2
Varsinais-Suomi 5 1 4
Satakunta 6 3 3
Kanta-Häme 4 - 2
Pirkanmaa 7 - 4
Päijät-Häme 1 2 2
Kymenlaakso 2 2 1
Etelä-Karjala - 3 2
Etelä-Savo 2 - 2
Pohjois-Savo - - 2
Pohjois-Karjala 1 1 2
Keski-Suomi - - 2
Etelä-Pohjanmaa 3 2 2
Pohjanmaa - 1 1
Keski-Pohjanmaa 1 - -
Pohjois-Pohjanmaa 1 - 2
Kainuu 2 1 0
Lappi - 2 2
Ahvenanmaa 1 - -
Yhteensä 45 30 45

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2008 tammikuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 19.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. tammikuu 2009, Tammikuun tieliikenteessä kuoli 22 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2009/01/ton_2009_01_2009-02-19_kat_001.html