Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu

Helmikuun tieliikenteessä kuoli 15 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan helmikuussa 296, mikä on 85 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 15 ja loukkaantui 409 ihmistä. Kuolleita oli 7 ja loukkaantuneita 86 vähemmän kuin helmikuussa 2008.

Tammi-helmikuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 721, mikä on 108 vähemmän kuin vuoden 2008 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli 38 ihmistä eli 4 vähemmän kuin tammi-helmikuussa 2008.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 144 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, mikä on 50 vähemmän kuin vuoden 2008 tammi-helmikuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet helmikuussa ja tammi-helmikuussa 2009 sekä muutos vuoden 2008 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Helmikuu 2009 Tammi-helmikuu 2009
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 3 1 73 -64 7 2 199 -66
   Helsinki 1 1 20 -24 1 1 72 -12
   Espoo - - 5 -9 - - 19 -9
   Vantaa 1 1 14 -4 2 2 37 8
Itä-Uusimaa 1 - 10 - 2 1 26 6
Varsinais-Suomi 4 2 49 7 5 2 113 42
   Turku 1 - 14 1 1 - 34 11
Satakunta 2 1 20 -4 6 5 52 -5
Kanta-Häme - - 18 7 2 1 45 20
Pirkanmaa 2 -1 34 4 3 -1 75 12
   Tampere - - 7 -1 - - 15 -6
Päijät-Häme - - 6 -15 1 -1 15 -34
   Lahti - - 2 -8 - -1 6 -19
Kymenlaakso - - 14 -10 1 -2 39 -14
Etelä-Karjala - - 13 9 - -1 34 -3
Etelä-Savo 1 -1 15 -2 2 - 31 -16
Pohjois-Savo - -2 16 -2 - -3 29 -15
Pohjois-Karjala - -2 8 -8 - -2 18 -9
Keski-Suomi - -1 19 -2 2 -2 46 -4
   Jyväskylä - - 12 6 - -2 18 -
Etelä-Pohjanmaa - - 18 -11 2 - 53 -27
Pohjanmaa 1 1 16 5 1 1 38 9
Keski-Pohjanmaa - - 9 -1 - - 19 5
Pohjois-Pohjanmaa 1 - 43 6 3 1 79 -5
   Oulu - -1 16 -6 - -1 24 -6
Kainuu - - 5 1 - -1 10 -
Lappi - -4 21 -7 1 -3 41 -13
Ahvenanmaa - -1 2 1 - -1 8 6
Koko maa 15 -7 409 -86 38 -4 970 -111

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osapuolet ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Niissä kuoli 10 ihmistä eli 7 vähemmän kuin vuonna 2008. Jalankulkijaonnettomuuksissa kuoli 8 ihmistä eli 6 enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-helmikuussa 2009

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-helmikuun tieliikenteessä kuoli 24 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 32. Jalankulkijoita menehtyi 8.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-helmikuussa 2009

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui yli 75 -vuotiaille, joita kuoli tammi-helmikuussa 9 eli 2 enemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 29 ja naisia 9. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui yli 75 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-helmikuussa 2009

Ikä Miehet Naiset
2009 2008 keskiarvo
2005-2007
2009 2008 keskiarvo
2005-2007
0-5 - 1 1 - - 0
6-9 - - 0 - - 0
10-17 - 1 2 1 - 2
18-20 3 1 2 1 - 1
21-24 2 4 3 - - 1
25-34 3 5 7 1 2 4
35-64 11 13 12 2 4 5
65-74 4 4 3 1 - 2
75- 6 6 4 3 1 1
Yhteensä 29 35 34 9 7 16

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui tammi-helmikuussa 74, mikä on 7 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 3 eli 2 vähemmän kuin tammi-helmikuussa 2008.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-helmikuussa 2009

Maakunta 2009 2008 keskiarvo
2005-2007
Uusimaa 13 20 19
Itä-Uusimaa 2 2 3
Varsinais-Suomi 9 4 9
Satakunta 10 8 5
Kanta-Häme 4 1 4
Pirkanmaa 11 3 7
Päijät-Häme 1 3 3
Kymenlaakso 2 4 2
Etelä-Karjala - 4 3
Etelä-Savo 2 - 3
Pohjois-Savo - 2 2
Pohjois-Karjala 1 4 4
Keski-Suomi - 2 3
Etelä-Pohjanmaa 7 2 2
Pohjanmaa - 1 1
Keski-Pohjanmaa 2 - 1
Pohjois-Pohjanmaa 6 - 5
Kainuu 2 1 1
Lappi - 6 3
Ahvenanmaa 2 - 1
Yhteensä 74 67 81

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2008 tammi-helmikuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 19.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. helmikuu 2009, Helmikuun tieliikenteessä kuoli 15 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2009/02/ton_2009_02_2009-03-19_kat_001.html