Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu

Kesäkuun tieliikenteessä kuoli 26 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kesäkuussa 620, mikä on 57 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 26 ja loukkaantui 785 ihmistä. Kuolleita oli 4 enemmän ja loukkaantuneita 80 vähemmän kuin kesäkuussa 2008.

Tammi-kesäkuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 2 738, mikä on 246 vähemmän kuin vuoden 2008 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli 131 ihmistä eli 8 vähemmän kuin tammi-kesäkuussa 2008.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 597 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, mikä on 70 vähemmän kuin vuoden 2008 tammi- kesäkuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kesäkuussa ja tammi-kesäkuussa 2009 sekä muutos vuoden 2008 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 2 -2 181 -23 16 -6 781 -108
   Helsinki - - 62 -47 3 1 262 -67
   Espoo - -1 12 -1 - -3 74 -25
   Vantaa - - 25 1 3 - 121 -1
Itä-Uusimaa - - 24 7 4 3 105 17
Varsinais-Suomi 3 2 77 -4 16 8 374 -11
   Turku 1 1 25 - 4 2 113 -12
Satakunta - - 36 4 11 5 172 1
Kanta-Häme 1 - 21 - 7 -1 132 24
Pirkanmaa - -1 71 -2 9 -2 284 -11
   Tampere - - 19 1 - -2 95 -3
Päijät-Häme 1 - 39 10 4 -3 113 -30
   Lahti - -1 13 - - -2 39 -21
Kymenlaakso - -1 27 -11 8 4 149 -16
Etelä-Karjala - - 33 7 1 -1 107 -12
Etelä-Savo - -3 26 -17 7 -1 147 -3
Pohjois-Savo 1 1 33 -3 1 -7 116 -21
Pohjois-Karjala 3 2 27 -3 5 1 83 -8
Keski-Suomi 2 1 30 -14 7 -4 153 -15
   Jyväskylä 1 1 6 -10 1 -1 51 -6
Etelä-Pohjanmaa 3 3 31 -13 7 2 169 -37
Pohjanmaa 2 2 23 -4 6 2 128 22
Keski-Pohjanmaa 1 1 7 -1 1 -3 43 -3
Pohjois-Pohjanmaa 5 -1 60 1 15 2 261 -
   Oulu 3 3 10 -10 3 2 79 -7
Kainuu - - 3 -20 2 - 35 -25
Lappi 2 1 33 3 4 -4 154 -22
Ahvenanmaa - -1 3 3 - -3 23 15
Koko maa 26 4 785 -80 131 -8 3 529 -243

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 52 ihmistä eli 6 enemmän kuin vuoden 2008 tammi-kesäkuussa. Onnettomuuksissa, joissa ajoneuvot ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin, kuoli 33 ihmistä eli 12 vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-kesäkuussa 2009

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-kesäkuun tieliikenteessä kuoli 83 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 100. Jalankulkijoita menehtyi 13.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-kesäkuussa 2009

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita kuoli tammi-kesäkuussa 21 eli 4 enemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 101 ja naisia 30. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-kesäkuussa 2009

Ikä Miehet Naiset
2009 2008 keskiarvo
2005-2007
2009 2008 keskiarvo
2005-2007
0-5 1 2 2 - - 1
6-9 - 1 1 - 1 0
10-17 4 6 9 4 3 3
18-20 8 12 12 3 - 3
21-24 14 8 10 1 2 2
25-34 17 14 23 4 3 6
35-64 39 40 41 10 8 15
65-74 8 14 9 1 3 6
75- 10 16 13 7 6 5
Yhteensä 101 113 119 30 26 41

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui tammi-kesäkuussa 357, mikä on 34 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 29 eli 2 vähemmän kuin tammi-kesäkuussa 2008.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-kesäkuussa 2009

Maakunta 2009 2008 keskiarvo
2005-2007
Uusimaa 65 71 78
Itä-Uusimaa 12 9 11
Varsinais-Suomi 38 4 36
Satakunta 26 27 20
Kanta-Häme 13 7 12
Pirkanmaa 32 35 34
Päijät-Häme 12 17 16
Kymenlaakso 13 24 16
Etelä-Karjala 6 9 8
Etelä-Savo 22 13 17
Pohjois-Savo 10 19 21
Pohjois-Karjala 6 16 16
Keski-Suomi 19 16 16
Etelä-Pohjanmaa 22 17 15
Pohjanmaa 4 8 12
Keski-Pohjanmaa 3 4 5
Pohjois-Pohjanmaa 33 33 27
Kainuu 7 6 6
Lappi 11 20 20
Ahvenanmaa 3 - 2
Yhteensä 357 391 390

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2008 tammi-kesäkuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 23.7.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. kesäkuu 2009, Kesäkuun tieliikenteessä kuoli 26 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2009/06/ton_2009_06_2009-07-23_kat_001.html