Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, april

Statistik över vägtrafikolyckor 2010, november

2010
november
Offentliggöranden