Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, maj

Publicerad: 22.12.2010

I vägtrafiken dog 19 personer i november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 474 i november. I dessa dog 19 och skadades 616 personer. Antalet döda var 9 fler än i november 2009 och antalet skadade 96 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 11/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 11/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 9 med personbil, 2 med paketbil och 4 med lastbil. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 18 män och 1 kvinna.

Under januari—november var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 5 605. I olyckorna dog 248 och skadades 7 072 personer. Antalet döda var 11 färre och antalet skadade 362 färre än under motsvarande period år 2009. Av dem som dog färdades 143 med personbil, 9 med paketbil, 7 med lastbil, 16 med motorcykel och 9 med moped. I vägtrafiken dog 32 fotgängare och 24 cyklister. Ytterligare dog 8 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. november 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2010/11/ton_2010_11_2010-12-22_tie_001_sv.html