Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Kuvaus

Transitotilasto kuvaa maamme itärajan ylittäviä, pääasiassa Venäjälle tai Venäjältä Suomen kautta muihin maihin kulkevia tavaravirtoja. Tilastolla seurataan erityisesti Suomen kautta kulkevia, Suomen itäpuolisten valtioiden ulkomaankaupan tavaravirtoja. Tarkastelussa keskitytään kolmen pääliikennemuodon, meri-, rautatie- ja tieliikenteen, kuljetuksiin. Tilastokeskus on tuottanut transitotilastoa Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta vuodesta 1997 lähtien.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Tilasto: Transitotilasto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.6.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tran/meta.html