Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Käsitteet ja määritelmät

Viittausohje:

Tilasto: Transitotilasto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tran/kas.html