Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Laatuselosteet

Viittausohje:

Tilasto: Transitotilasto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.6.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tran/laa.html