Julkaistu: 6.5.2005

Vuonna 2004 käytiin 82 työtaistelua

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa käytiin viime vuonna 82 työtaistelua. Työtaistelujen lukumäärä väheni 30:llä vuodesta 2003. Työtaisteluiden määrä oli lähellä viimeisen kymmenen vuoden keskitasoa. Työtaisteluihin osallistui noin 24 000 työntekijää, kun edellisenä vuonna osallistuneita henkilöitä oli 92 000. Osallistuneiden työntekijöiden määrä oli viime vuosien keskitasoa alempi, mutta ei aivan ennätyksellisen alhainen. Menetettyjen työpäivien lukumäärä oli noin 40 000 ollen myös keskimääräistä alempi.

Suurimmat työtaistelut liittyvät yleensä meneillään oleviin työehtosopimusneuvotteluihin. Vuoden 2002 lopulla sovitun kaksivuotisen tulopoliittinen sopimus oli vielä voimassa vuonna 2004 ja seuraavaan sopimuskauteen liittyvät työriidat eivät ehtineet vielä kunnolla alkaa viime vuonna.

Vuoden suurin työtaistelu koski osa-aikaisten linja-autonkuljettajien palkkausta. Pätkätyöllistettyjen bussikuskien tueksi lakkoili noin 2000 kuljetusalan työntekijää ja menetettyjä työpäiviä kertyi yli 10 000. Lisäksi merkittäviä työtaisteluja oli mm. metsäteollisuudessa, metalliteollisuudessa ja Kansallisoopperassa.

Lukumääräisesti työtaisteluja oli normaaliin tapaan eniten metalliteollisuudessa. Metalliteollisuuden alatoimialoista työnseisauksia oli eniten koneiden ja laitteiden valmistuksessa, 17 kappaletta. Paperiteollisuudessa työtaisteluja oli 13. Muilla toimialoilla työtaisteluja oli korkeintaan muutamia.

Alueellisesti tarkasteltuna työtaisteluja oli perinteiseen tapaan eniten Länsi-Suomen läänissä, 35. Etelä-Suomen läänissä työtaisteluja oli 26. Valtakunnallisia työtaisteluja oli 7 ja muissa lääneissä työtaisteluja oli vain muutamia. Työtaisteluja oli eniten syksyllä ja vähiten kesällä.

Työtaistelut vuonna 2004 neljännesvuosittain

Vuosi ja
neljännes
Lukumäärä Osallistuneet palkansaajat Menetetyt työpäivät
2004 82 23 679 40 233
2004/1 24 5 763 10 109
2004/2 16 2 087 4 050
2004/3 11 2 735 2 639
2004/4 31 13 094 23 435

Lähde: Työtaistelut 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, harri.nummila@Tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 6.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2004/tta_2004_2005-05-06_tie_001.html