Julkaistu: 23.10.2009

Alkuvuonna 2009 käytiin 69 työtaistelua

Tilastokeskuksen työtaistelutilaston mukaan Suomessa käytiin vuoden 2009 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 69 työtaistelua. Lukumäärä on 18 enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Työtaisteluihin osallistuneiden työntekijöiden lukumäärä oli noin 19 400. Osallistuneita työntekijöitä oli lähes nelinkertainen määrä viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Menetettyjä työpäiviä oli runsaat 14 000. Työpäivämenetykset kolminkertaistuivat viime vuoteen verrattuna. Työpäivämenetykset olivat kuitenkin viime vuosien keskimääräistä tasoa pienemmät.

Alkuvuonna ei ollut suuria työmarkkinajärjestöjen välisiä työtaisteluja, joten työtaistelut olivat yleensä pieniä ja paikallisia tai lyhytaikaisia. Määräaikaisilla ulosmarsseilla vastustettiin yritysten henkilöstövähennyksiä tai tuotannon alasajoa. Suurin yksittäinen työtaistelu käytiin kesäkuussa rautatieliikenteessä, jossa työntekijäjärjestöt järjestivät yhden vuorokauden mittaisen mielenilmauksen valtion omistajapolitiikkaa vastaan.

Suurin osa työtaisteluista käytiin teollisuudessa. Teollisuustoimialoista eniten työtaisteluja oli koneiden ja laitteiden valmistuksessa ja metallien jalostuksessa. Suurimmat työpäivämenetykset tapahtuivat muiden kulkuneuvojen valmistuksessa, maaliikenteessä ja televiestinnässä.

Työtaistelujen syy oli 33 kertaa työvoiman vähennys tai sen uhka ja 13 kertaa työnjohto.

Alueellisesti tarkasteltuna paikallisia työtaisteluja oli eniten Länsi-Suomen läänissä (27) ja Etelä-Suomen läänissä (26). Muissa lääneissä oli vain muutamia työtaisteluita.

Työtaistelut vuosina 2004 - 2009 tammi-kesäkuu

Vuosi ja neljännes Lukumäärä Osalliset palkansaajat Menetetyt työpäivät
2004 84 25 211 42 385
2005 365 106 796 672 904
2006 97 48 276 85 075
2007 91 89 729 94 579
2008 92 15 992 16 352
2009 I 27 7 191 6 658
2009 II 42 12 244 7 448

Lähde: Työtaistelut 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 23.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 02 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2009/02/tta_2009_02_2009-10-23_tie_001.html