Publicerad: 23.10.2009

69 arbetskonflikter i början av år 2009

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter förekom det under årets 2009 sex första månader 69 arbetskonflikter i Finland. Antalet är 18 mer än antalet motsvarande period i fjol. Antalet arbetstagare som deltog i arbetskonflikterna var omkring 19 400. Antalet arbetstagare som deltog var nästan fyra gånger större än under första hälften av förra året. Antalet förlorade arbetsdagar var drygt 14 000. Antalet förlorade arbetsdagar tredubblades jämfört med året innan, men var dock färre än den genomsnittliga nivån under de senaste åren.

Under början av året förekom det inga stora arbetskonflikter mellan arbetsmarknadsorganisationer. Arbetskonflikterna var därför i allmänhet små och lokala eller kortvariga. Genom tidsbegränsade uttåg i protest motsatte man sig personalnedskärningar eller nedkörning av produktionen vid företagen. Den största enskilda arbetskonflikten förekom i juni inom järnvägstrafiken där arbetstagarorganisationerna arrangerade en dygnslång demonstration mot statens ägarpolitik.

Största delen av arbetskonflikterna utkämpades inom industrin. Inom de industriella näringsgrenarna förekom flest arbetskonflikter inom tillverkning av maskiner och utrustning och tillverkning av basmetaller. Antalet förlorade arbetsdagar var störst inom tillverkning av andra transportmedel, landtransport och telekommunikation.

Orsaker till arbetskonflikter var i 33 fall minskning eller hot om minskning av arbetskraft och i 13 fall arbetsledningen.

Sett efter region var antalet arbetskonflikter flest i Västra Finlands län (27) och i Södra Finlands län (26). I anda län var bara några arbetskonflikter.

Arbetskonflikterna 2004-2009 januari-juni

År och kvarter Antal Deltagande arbetstagare Förlorade arbetsdagar
2004 84 25 211 42 385
2005 365 106 796 672 904
2006 97 48 276 85 075
2007 91 89 729 94 579
2008 92 15 992 16 352
2009 I 27 7 191 6 658
2009 II 42 12 244 7 448

Källa: Statistik över arbetskonflikter 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 23.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över arbetskonflikter [e-publikation].
ISSN=1799-0831. 02 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tta/2009/02/tta_2009_02_2009-10-23_tie_001_sv.html