Julkaistu: 28.4.2017

Työtaistelujen lukumäärä laski selvästi edellisvuodesta

Tilastokeskuksen mukaan työtaistelujen lukumäärä oli 69 vuonna 2016. Työtaisteluita oli selvästi vähemmän kuin edellisvuonna, jolloin niitä oli 163. Työtaisteluihin osallisia työntekijöitä oli noin 7 300 ja menetettyjä työpäiviä kertyi noin 6 600 vuoden 2016 aikana.

Osallisia työntekijöitä ja menetettyjä työpäiviä oli vähän viime vuonna

Työtaistelujen lukumäärä oli toiseksi alhaisin ja osallisten työntekijöiden sekä menetettyjen työpäivien lukumäärä alhaisin sitten vuoden 1975 (ks. Liitetaulukko 2).

Työtaisteluihin osallisia työntekijöitä oli 7 287 ja menetettyjä työpäiviä 6 584 vuonna 2016. Seuraavaksi vähiten osallisia työntekijöitä ja menetettyjä työpäiviä on 2000-luvulla ollut vuosina 2008, 2012 ja 2013. Eniten osallisia työntekijöitä on ollut vuonna 2010 (137 526) ja menetettyjä työpäiviä vuonna 2005 (672 904). Vuonna 2005 käytiin suuret paperiteollisuuden työtaistelut, jotka selittävät poikkeuksellisen suuret työpäivämenetykset sinä vuonna.

Osalliset yhteensä ja menetetyt työpäivät vuosina 2000–2016

Osalliset yhteensä ja menetetyt työpäivät vuosina 2000–2016

Työvoiman vähennys tai sen uhka oli useimmiten syynä työtaisteluun

Vuonna 2016 työtaistelun syy oli noin kolmasosassa työtaisteluista työvoiman vähennys tai sen uhka. Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat työnjohto ja alan työehtosopimus. Tukitoimenpide oli syynä ainoastaan neljässä työtaistelussa viime vuonna.

Työtaistelujen syyt vuonna 2016

Työtaistelun syy Työtaistelujen lukumäärä Osuus, %
Työvoiman vähennys tai sen uhka 25 36
Työnjohto 20 29
Alan työehtosopimus 10 14
Muu syy 8 12
Tukitoimenpide 4 6
Palkkaus 2 3
Kaikki yhteensä 69 100

Suurin osa työtaisteluista ja työpäivämenetyksistä kohdistui teollisuuteen

Työtaisteluista vajaa puolet (42 %) kohdistui teollisuuden toimialalle ja noin kolmannes (32 %) kuljetuksen ja varastoinnin toimialalle. Teollisuuden työpäivämenetykset kattoivat yli kaksi kolmasosaa (69 %) ja kuljetuksen- ja varastoinnin vajaa viidesosan (17 %) menetetyistä työpäivistä yhteensä.

Alueellisesti tarkasteltuna paikallisia työtaisteluja käytiin eniten Helsingissä ja Vantaalla. Lukumääräisesti eniten työtaisteluja käytiin vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä ja samaan neljännekseen kohdistui myös eniten työpäivämenetyksiä.

Uhat lasketaan mukaan työtaistelujen kokonaislukumäärään

Työtaistelujen lukumäärässä on mukana myös uhka, jota ei ole toimeenpantu. Uhat ovat mukana ainoastaan työtaistelujen lukumäärätiedossa, joten ne eivät kerrytä osallisten työntekijöiden eikä menetettyjen työpäivien määrää. Vuonna 2016 työtaisteluja oli 69, joista toteutuneita työtaisteluita oli 66 ja uhkia kolme. Vuonna 2015 uhkien lukumäärä oli poikkeuksellisen suuri eli 36. Aikaisempina vuosina (2012–2014) uhkien lukumäärä on ollut korkeintaan viisi.


Lähde: Työtaistelut 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (295,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2016/tta_2016_2017-04-28_tie_001_fi.html