Finlands officiella statistik

Statistik över arbetskonflikter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
År 2017 uppgick antalet arbetskonflikter till 103
27.4.2018
Enligt Statistikcentralen uppgick antalet arbetskonflikter i Finland år 2017 till 103. Det var en ökning från året innan då det förekom exceptionellt få arbetskonflikter, 69 stycken. Antalet arbetstagare som deltog i arbetskonflikterna var ungefär 17 400 och antalet förlorade arbetsdagar ungefär 23 100.

Nästa offentliggörande:
29.4.2019

Beskrivning: Statistiken över arbetskonflikter beskriver arbetskonflikter som anställda eller arbetsgivare anordnat i Finland. Största delen av arbetskonflikterna är strejker anordnade av arbetstagarparten. Omfattningen av arbetskonflikterna beskrivs med antalet anställda som deltagit i konflikterna och antalet förlorade arbetsdagar. Uppgifterna om arbetskonflikter anges kvartalsvis.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskonflikter, arbetsliv, näringsgrenar, strejker.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i statistiken över arbetskonflikter i maj 2009
13.3.2009
Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över arbetskonflikter [e-publikation].
ISSN=1799-0831. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tta/index_sv.html