Begrepp och definitioner

Arbetskonflikt

Tillfälligt och avsiktligt avbrytande av arbetet, vägran att göra arbetet, fördröjning av arbetet eller annat påtryckningsmedel från arbetstagar- eller arbetsgivarsida för att nå ett visst mål.

Blockad

Anställda i ett företag riktar stridsåtgärder mot en tredje part. De t.ex. vägrar hantera ett visst företags transporter.

Lockout

Arbetsgivaren stänger arbetsplatsen och avbryter löneutbetalningen.

Strejk

De anställda vägrar arbeta och anländer därmed inte heller till arbetsplatsen.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över arbetskonflikter [e-publikation].
ISSN=1799-0831. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tta/kas_sv.html