Finlands officiella statistik

Personresurser inom vetenskap och teknologi

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Allt fler utexaminerade doktorer är utlänningar
20.3.2014
År 2000 uppgick antalet nya doktorsexamina i Finland till 1 143 och 87 av dem hade tagits av utländska medborgare, dvs. något under åtta procent. Medianåldern för de doktorerande var 35,7 år. Av dem var nästan 55 procent män. Enligt Statistikcentralen var motsvarande siffror drygt ett decennium senare 1 655 nya doktorsexamina, av vilka kvinnorna stod för något över hälften. De nya doktorerna var något yngre, deras medianålder var 35,3 år. Andelen utländska medborgare var nästan 18 procent och antalet examina var över tre gånger så stort, 293 examina, jämfört med millennieskiftet.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2015.

Beskrivning: Högt utbildad och kunnig personal är en central resurs inom vetenskap och teknologi. Enligt definition består resursen av personer som har examen på minst lägre högre nivå eller som arbetar med krävande expertuppgifter. Av särskilt intresse är de personer som har genomgått forskarutbildning. I statistiken beskrivs utvecklingen av personresurserna inom vetenskap och teknologi samt den demografiska strukturen, mobiliteten och personernas placering i arbetslivet. I framställningen av statistiken tillämpas OECD:s och EU:s rekommendationer. Uppgifterna används av den offentliga vetenskaps- och teknologiadministrationen, regionala myndigheter och planeringsorgan samt av forskare. De individuella indikatorerna är centrala indikatorer för beskrivningen av resurser inom vetenskap och teknologi.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, forskarutbildning, högskoleexamina, sysselsättning, utbildning, vetenskap.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Personresurser inom vetenskap och teknologi [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.7.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tthv/index_sv.html

Dela