Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Högt utbildad och kunnig personal är en central resurs inom vetenskap och teknologi. Enligt definition består resursen av personer som har examen på minst lägre högre nivå eller som arbetar med krävande expertuppgifter. Av särskilt intresse är de personer som har genomgått forskarutbildning. I statistiken beskrivs utvecklingen av personresurserna inom vetenskap och teknologi samt den demografiska strukturen, mobiliteten och personernas placering i arbetslivet. I framställningen av statistiken tillämpas OECD:s och EU:s rekommendationer. Uppgifterna används av den offentliga vetenskaps- och teknologiadministrationen, regionala myndigheter och planeringsorgan samt av forskare. De individuella indikatorerna är centrala indikatorer för beskrivningen av resurser inom vetenskap och teknologi.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Personresurser inom vetenskap och teknologi [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tthv/meta_sv.html