Tuottavuustutkimukset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2015
30.11.2016
Arvonlisäyksen volyymin muutoksiin perustuvissa tuottavuustutkimuksissa on laskettu kansantalouden työn- ja kokonaistuottavuuden muutokset. Työn tuottavuus koostuu pääomaintensiteetistä, työpanoksen rakennemuutoksesta sekä kokonaistuottavuudesta. Kokonaistuottavuus puolestaan saadaan, kun arvonlisäyksestä vähennetään työ- ja pääomapanosten kontribuutiot. Tämän vuoden julkistuksen yhteydessä raportoidaan, aiempien vuosien tietojen lisäksi, myös pääomapanosten eri osatekijöiden kontribuutiot. Kontribuutiot on laskettu erikseen ICT- ja TK-varoille, koneille ja laitteille, asuinrakennuksille sekä muille pääomavaroille. Tiedot löytyvät tilastokeskuksen tietokantataulukoista.

Seuraava julkistus:
30.11.2017

Kuvaus: Suomen talouskasvun keskeinen piirre, etenkin toisen maailmansodan jälkeen, on ollut tuottavuuden kasvun suuri merkitys. Tuottavuuden muutos on se osa tuotoksen kasvusta joka ei selity panoksen/panosten käytön muutoksesta tai panosten korvautumisesta. Kokonaistuottavuuden kasvu kuvastaa teknisen kehityksen ja tehokkuuden lisääntymisen lisäksi sekä panosten laadun, työnjohdon, logistiikan että organisaation parantamisen vaikutuksia.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: arvonlisäys, kansantalouden tilinpito, kansantalous, pääomakanta, toimialat, tuottavuus, työn tuottavuus.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Kansantalouden tilinpidossa käyttöön EKT 2010 -järjestelmä
28.11.2014
Euroopan unionissa siirryttiin uuteen tilinpitojärjestelmään (EKT 2010, englanniksi ESA 2010) syyskuun lopussa 2014.

Viittausohje:

Tilasto: Tuottavuustutkimukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4317. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttut/index.html

Jaa