Lönsamhetsundersökningar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Produktivitetsutvecklingen i samhällsekonomin 1976 - 2015
30.11.2016
I lönsamhetsundersökningarna som baserar sig på förändringarna i volymen av förädlingsvärdet har man beräknat förändringarna i arbets- och totalproduktiviteten inom samhällsekonomin. Arbetsproduktiviteten utgörs av kapitalintensitet, förändring i arbetsinsatsens struktur samt totalproduktivitet. Totalproduktiviteten däremot fås då man från förädlingsvärdet drar av bidragen av arbets- och kapitalinsatserna. I samband med detta års offentliggörande rapporteras utöver uppgifterna från tidigare år också bidragen av olika delfaktorer inom kapitalinsatserna. Bidragen har beräknats skilt för ICT- och FoU-medel, maskiner och apparater, bostadsbyggnader och andra kapitalmedel. Uppgifterna finns i Statistikcentralens databastabeller.

Nästa offentliggörande:
30.11.2017

Beskrivning: Kännetecknande för den ekonomiska tillväxten i Finland, särskilt efter andra världskriget, har varit lönsamhetsökningens stora betydelse. Ändringen av lönsamheten är den del av outputökningen som inte förklaras genom ändring av användningen av input eller ersättning av input. Den sammanlagda produktiviteten beskriver den tekniska utvecklingen och effektivitetsökningen samt effekten av en förbättrad kvalitet på input, av en bättre arbetsledning, logistik och organisation.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsproduktivitet, förädlingsvärde, kapitalstock, nationalräkenskaper, näringsgrenar, produktivitet, samhällsekonomi.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nationalräkenskaperna övergår till ENS 2010
28.11.2014
Europeiska unionen övergår till ett nytt räkenskapssystem (ENS 2010, på engelska ESA 2010) i slutet av september 2014.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Lönsamhetsundersökningar [e-publikation].
ISSN=2343-4325. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttut/index_sv.html

Dela