Tilläggsuppgifter

Namn: Natalia Lindberg
Telefon: 029 551 3361

Namn: Marja Sauli
Telefon: 029 551 3797

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Meddelande:
Jag önskar få svar
per e-post per telefon inget svar, tack

Min kontaktinformation

Namn:
E-postadress:
Telefonnummer:
Adress:
Postnummer:
Postkontor:
Företag/organisation:

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Lönsamhetsundersökningar [e-publikation].
ISSN=2343-4325. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttut/yht_sv.html