Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2018, november

Volymindex för industriproduktionen 2006, maj

2006
maj
Offentliggöranden
Översikter