Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, februari

Volymindex för industriproduktionen 2006, maj

2006
maj
Offentliggöranden
Översikter