Finlands officiella statistik

Volymindex för industriproduktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industriproduktionen sjönk i december från både föregående månad och året innan
10.2.2021
Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) sjönk i december med 0,9 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen sjönk den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 2,5 procent i december 2020 jämfört med december år 2019. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade under januari - december med 3,1 procent från året innan.

Beskrivning: Volymindexet för industriproduktionen beskriver den månatliga förändringen av produktionen till fast pris inom industrin. Syftet med statistiken är att ge snabb och tillförlitlig information om industrins konjunkturutveckling på en detaljerad näringsgrensnivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, varor, näringsgrenar, produkter, produktion, tillverkning, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Information om förnyelserna av volymindexet för industriproduktionen
8.3.2019
samband med produktionen och publiceringen av volymindexet för industriproduktionen för januari 2019 har både årliga uppdateringar och helt nya ändringar genomförts.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/index_sv.html