Finlands officiella statistik

Volymindex för industriproduktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industriproduktionen ökade i februari från året innan men minskade från föregående månad
10.4.2018
Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i februari med 1,2 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 3,4 procent i februari 2018 jämfört med februari 2017.

Nästa offentliggörande:
9.5.2018

Beskrivning: Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, nyttigheter, näringsgrenar, produkter, produktion, tillverkning, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Information om byte av basÃ¥r för volymindexet för industriproduktionen och revidering av uppgifter
9.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/index_sv.html

Dela