Finlands officiella statistik

Volymindex för industriproduktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industriproduktionen sjönk i juni både från föregående månad och från året innan
10.8.2020
Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i juni med 0,8 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 6,9 procent i juni 2020 jämfört med juni 2019. Juni år 2020 hade två arbetsdagar fler än juni 2019. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade under januari - juni med 2,8 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
10.9.2020

Beskrivning: Volymindexet för industriproduktionen beskriver den månatliga förändringen av produktionen till fast pris inom industrin. Syftet med statistiken är att ge snabb och tillförlitlig information om industrins konjunkturutveckling på en detaljerad näringsgrensnivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, varor, näringsgrenar, produkter, produktion, tillverkning, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Information om förnyelserna av volymindexet för industriproduktionen
8.3.2019
samband med produktionen och publiceringen av volymindexet för industriproduktionen för januari 2019 har både årliga uppdateringar och helt nya ändringar genomförts.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/index_sv.html