Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2020, maj

Volymindex för industriproduktionen 2006, september

2006
september
Offentliggöranden
Översikter