Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, november

Volymindex för industriproduktionen 2009, augusti

2009
augusti
Offentliggöranden