Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tupakkatilasto -tilaston sivuilla.

Tupakkatilaston laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

Julkaisu sisältää tietoja tilastoidusta tupakan myynnistä ja kulutuksesta, väestön tupakoinnista, tupakoinnin lopettaneista, tupakan terveyshaitoista huolestuneiden määristä sekä tupakansavulle altistuneista. Tilastokeskus laatii Tupakkatilaston Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tupakan myyntitiedot muodostuvat tupakan viennistä, tuonnista sekä verolliseen kulutukseen toimitetuista tupakkatuotteista. Tiedot verolliseen kulutukseen toimitetuista tupakkatuotteista perustuvat Tullihallituksen tulli- ja valmisteverotilastoon. Tiedot verovapaiden savukkeiden kulutuksesta perustuvat Tilastokeskuksen tekemään haastattelututkimukseen "Suomalaisten matkat". Tuonti- ja vientitiedot perustuvat Tullihallituksen ulkomaankauppatilastoon ja tiedot tullin rikosasioissa haltuunottamista savukkeista on saatu Tullihallituksen tutkintatoimistosta. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvot ja verotusarvot, tupakkaveron tuotto sekä tupakkaveron prosenttiosuudet on saatu Tullihallituksen veroyksiköstä. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot on saatu Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidosta. Tupakkatuotteiden indeksitiedot on saatu Tilastokeskuksen hinnat ja palkat-yksiköstä. Tiedot väestön tupakoinnista perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimukseen "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys" (AVTK). Eläkeikäisen (65-84-vuotiaat) väestön tupakointitiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimukseen "Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys" (EVTK). Tiedot nuorten (14-18-vuotiaat) tupakoinnista sekä tupakan ostopaikoista perustuvat Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen tekemään terveystapatutkimukseen. Tiedot tupakansavulle altistumisesta työpaikalla sekä tupakointitilojen järjestämisestä työpaikalla perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimukseen "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys" (AVTK). Tiedot muiden tupakoinnista aiheutuvalle tupakansavulle altistumisesta työpaikan koon mukaan perustuvat Työterveyslaitoksen suorittamiin "Työ ja terveys" haastattelututkimuksiin vuosilta 1997, 2000, 2003, 2006 ja 2009.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tupakan kulutuksen estimoinnissa on käytetty kahta tapaa. Toisaalta kulutukseksi on katsottu edellisen vuoden joulukuun alusta ko. vuoden marraskuun loppuun kohdistuvat tupakkatoimitukset. Menettely perustuu arvioon tupakan keskimääräisestä noin vajaan kuukauden mittaisesta varastointiajasta tukku- ja vähittäiskaupassa ja toisaalta joulukuun ns. tilinpäätösostojen ajoittumisesta oikeaan vuoteen. Toisaalta vuosittaista kulutusta kuvataan kunkin vuoden tammi-joulukuun tupakkatoimituksilla.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tupakkatilasto ilmestyy vuosittain ja tiedot ovat lopullisia.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tupakkatilasto ilmestyy SVT:n Terveys-sarjassa sähköisenä pdf-muodossa Tilastokeskuksen sivuilla.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tietoja vuodesta 1980 lähtien. Aikasarjojen perusvuosi on yleensä vuosi 1980. Vastaavia sarjoja tupakkatuotteiden kulutuksesta vuodesta 1970 lähtien on julkaistu tutkimuksessa Tupakka tupakkalain jälkeen (Tilastokeskus, tutkimuksia no 135).


Päivitetty 22.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tupakkatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8730. 2009, Tupakkatilaston laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tup/2009/tup_2009_2010-12-22_laa_001.html

Jaa