Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 31.8.2004

Kiinteän verkon puheluiden määrä laskee, puhelut siirtyvät matkaviestinverkkoon

Vuonna 2003 kiinteän verkon puheluiden ja puheluminuuttien määrä väheni merkittävästi vuodesta 2002. Puheluiden määrä laski peräti 22 prosenttia ja puheluminuuttien määrä 18 prosenttia. Paikallispuhelinverkosta soitettiin vuonna 2003 noin 2,5 miljardia puhelua, kun vuonna 2002 puheluita kertyi 3,1 miljardia.

Samalla kun kiinteän verkon puheluiden määrä vähenee, matkaviestinverkosta soitettujen puheluiden määrä kasvaa edelleen. Vuonna 2003 matkapuhelimista soitettiin 3,4 miljardia puhelua eli jo huomattavasti enemmän kuin kiinteästä verkosta. Matkapuhelimista soitettujen puheluiden määrä lisääntyi 7 prosenttia vuodesta 2002. Myös puheluminuuttien määrä kasvoi. Puheluminuutteja kertyi lähes 8,2 miljardia. Koska matkapuhelimista soitetut puhelut ovat vielä huomattavasti lyhyempiä ajallisesti kuin kiinteästä verkosta soitetut puhelut, matkapuhelimista soitettujen puheluiden minuuttimäärä oli vuonna 2003 vielä huomattavasti pienempi kuin kiinteän verkon puheluiden kokonaisminuuttimäärä.

Paikallispuhelinverkosta soitettujen puheluiden määrä ja GSM-puhelimista lähteneiden puheluiden määrä vuosina 1995-2003

kuva

Lähde: Televiestintä suomessa 2003. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi


Päivitetty 31.8.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2003/tvie_2003_2004-08-31_tie_001.html