Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Televiestintä 2007

2007
Julkistukset
Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2007/index.html